Fatura Nedir? Düzenleme İlkeleri Nelerdir? Sorular?

 

Fatura, satılan emtia (mal) ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan ya da işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari belgedir.

Fatura Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? 

  • Faturalar sıra numarası dahilinde düzenlenir.

sıranu

  • Faturalar mürekkepli kalem ile daktilo yahut bilgisayarla düzenlenir.

 

  • Faturalar en az bir asıl, bir misal (suret) şekilde düzenlenir.

 

  • Faturalar tarih sırasını takip eder.

sıranumarası

  • Faturalar Türkçe şekilde düzenlemelidir.

türkçe

  • Kullanılacak olan faturalar notere onay ettirilmiş ya da antlaşmalı matbaalara bastırılmak suretiyle temin edilir. Fatura düzenlemek durumunda olanlar,müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.

vergidairesive vergihesapnumarası

  •  Fatura düzenleyenin istemesi biçiminde müşteri, kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır. lakin nihai tüketiciye satılan mallar yahut yapılan işler için düzenlenecek faturalarda, müşterinin vesika ibrazı ve fatura düzenleyenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır

açıkvekapalıfatura

Fatura Delil Olarak Kullanılabilir Mi?
Piyasaya ayıplı mal ve hizmet satan kişilere karşı adalet arama sırasında, fatura kanıt şekilde kullanılabilir.

Faturaya İtiraz Edilebilir Mi? Bunun Bir Süresi Varmıdır?

Faturaya itiraz süresi 7 gündür. Bu zaman içinde itiraz edilmezse faturanın içeriği kabul edilmiş sayılır.

Kesilmiş Olan Faturalar Ne Kadar Zaman İle Saklanmak Mecburiyetindedir?
Faturaları Vergi Usul Kanunu (VUK)’na göre 5 sene, Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na göre 10 sene saklama zorunluluğu vardır.

Mal Satıldığında veya Hizmetin Yapıldığı Anda Fatura Verilmek Mecbur mudur?
Fatura, malın teslimi ve hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün arasında düzenlenir. Bu süre arasında düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

7 günlük Fatura Kesme Süresi Ay Sonuna Denk Gelirse Ne yapılır?
Eğer ay sonuna 7 günden az bir zaman kalmışsa fatura en geç ayın son günü kesilmek mecburiyetindedir. Diğer aya devretmesi mümkün değildir.
Örnek olarak:Ayın 13’ünde satılan bir mal veya yapılan hizmet için fatura en geç ayın …20…’sinde kesilmek mecburiyetindedir.aynı işlemin ayın 27’sinde gerçekleşmesi durumunda fatura en geç ayın son günü olan…30 veya 31……..’inde kesilmek zorundadır.

FATURA ALMAK DA VERMEK DE BİR VATANDAŞLIK GÖREVİDİR!!!

Yapılan İndirimler Faturada Gösterilebilir Mi?

İndirimin bir başka ismi iskonto olmakla birlikte iki tür indirimle karşılaşmak olasıdır.Bunlardan ilki genel iskontodur ve satılan bütün ürünlere aynı oranda indirim yapılmasını anlatır. Öteki ise kalem iskonto ismi ile tanımlanır ve satılan ürünlerin her birine ayrı oranlarda indirim yapılmasını anlatım eder. Yapılan indirimlerin tutarını faturada görmek olasıdır.

Fatura Düzenleme Örnekleri

1- GÜNEY İMALAT işletmesi bilgisayar ekipmanları üretip satmaktadır.Satış işlemi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır: Fatura seri:B ,Fatura sıra no:19 , Satış işlemi tarihi: 22/10/2015 Müşteri adı soyadı: Sevcan ARMUTÇU Vergi dairesi:Ulus vergi dairesi, vergi no: 69854654 KDV ORANI: %18

*Bu bilgiler ışığında yukarıdaki faturayı düzenleyiniz.

faturacevabı1

2- KILIÇ TİC.LTD.ŞTİ. işletmesi beyaz eşya ürünleri satmaktadır.Satış işlemi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır: Fatura seri:A

Fatura sıra no:46 ,

Satış işlemi tarihi: 08/12/2015

Müşteri adı soyadı: Ayşe KILIÇ

Vergi dairesi:FATİH vergi dairesi

vergi no: 54287

KDV ORANI: %8

Genel iskonto oranı:%20

*Bu bilgiler ışığında yukarıdaki faturayı düzenleyiniz.

faturacevabı2

3- YILMAZ.TİC.LTD.ŞTİ. işletmesi elektronik aletler satmaktadır.Satış işlemi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

-Fatura seri:A ,Fatura sıra no:39 , Satış işlemi tarihi: 28/10/2015

-Müşteri adı soyadı: Sinan PEÇE

-Vergi dairesi:Çaykara vergi dairesi, vergi no: 658472

-KDV ORANI: %18

*Bu bilgiler ışığında yukarıdaki faturayı düzenleyiniz.

faturacevabı3

Fatura İle İlgili Boşluk Doldurma Soruları

SORU-1

Satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere satıcı tarafından düzenlenip müşteriye verilen belgeye…FATURA……..denir.

SORU-2

Fatura, 2016 yılı itibariyle …900…TL’yi aşan satışlarda düzenlenmek zorundadır.

SORU-3

Faturalar en az …2….nüsha olarak düzenlenir.

SORU-4

 Faturaya itiraz süresi……7 gün…….dür.

SORU-5

Ayın 25 inde gerçekleştirilen satış için fatura aynı ayın en geç……30. ve 31……günü düzenlenmelidir.

SORU-6

Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren ……7……..gün içinde düzenlenmelidir.

SORU-7

İşletmenin peşin satışlarında kullandığı faturaya…KAPALI..fatura denir.

SORU-8

Üst tarafı kaşelenip imzalanan ve satış işleminin veresiye olduğunu gösteren faturaya…AÇIK…fatura denir.

SORU-9

Satılan tüm mallara aynı oranda indirim yapılmasına …GENEL İSKONTO……….denir.

SORU-10

Satılan mallara ayrı oranlarda indirim yapılmasına …..KALEM İSKONTOSU………………denir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir