KİŞİLERARASI İLETİŞİM DERSİ 11.SINIF İKİNCİ DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMA- SORU VE CEVAPLARI- A–

CEYHAN TİCARET MESLEK LİSESİ

2011–2012 ÖĞRETİM YILI KİŞİLERARASI İLETİŞİM DERSİ

İKİNCİ DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMA SORULARI

A grubu                                                                                                                               15.05.2012

ÖĞRENCİNİN                                ADI-SOYADI SINIF: 11/D

 

ALDIĞI PUANLAR TOPLAM PUAN
NO.  DOĞRU CEVAP SAYISI: ……X 5=

SORULAR

S.1- “Özünde bir grup insanın belli amaçlar doğrultusunda tasarlanmış işbirliğine dayanan birlikteliği ile oluşan toplumsal bir sisteme” ne denir?

 1. a) Grup, b) Aile,                                               c) Örgüt,                                 ç) Sülale

S.2- Temel amacı topluma hizmet olan örgüt hangisidir?

 1. a) Kar amaçsız örgüt, b) Kar amaçlı örgüt, c) İllegal örgüt,                                   ç) Şirket

S.3- Aşağıdaki şıklardan hangisi örgütün temel özelliklerinden değildir?

 1. a) Amacı vardır, b) Amacı yoktur, c) Biçimseldir,                        ç) Biçimsel değil.

S.4- Tipik olarak, organizasyonun biçimsel yapısı, neyle gösterilir?

 1. a) Plan, b) Organigram, c) Program,                              ç) Kroki

S.5- Mevkileri birbirine bağlayan dikey ve yatay hatlar hangi iletişim kanallarını gösterir?

 1. a) Kısa, b) Uzun,             c) Biçimsel,                              ç) Biçimsel olmayan

S.6- Aşağıdaki şıklardan hangisi İletişimin örgütlerdeki belli başlı işlevlerinden değil?

 1. a) Bilgi verme, b) Emretme,   c) Öğretme,                             ç) Öğrenme

S.7- Aşağıdaki şıklardan hangisi Örgüt içi iletişimde; biçimsel ve biçimsel olmayan örgüt yapısına bağlı ayrım değil?

 1. a) Yukarıdan aşağıya, b) Aşağıdan yukarıya, c) Yatay, ç) Kısa iletişim

S.8- Aşağı şıklardan hangisi biçimsel özelliklere göre organizasyonlarda iletişimin, dört yönünden biri değildir?

 1. a) Eşit olarak, b) Dikey olarak, c) Yatay olarak,                       ç) Çapraz olarak,

S.9- Aşağıdaki şıklardan hangisi Biçimsel olmayan iletişim şebekeleri (kanalları)nin,  adlarından değildir?

 1. a) Fakir gazetesi, b) Asma, c) Sarmaşık,                            ç) Fısıltı gazetesi

S.10- “Yukarıdan Aşağıya ” ve “Aşağıdan Yukarıya ” olmak üzere iki yönlü işleyen mesaj hangisidir?

 1. a) Doğru İletişim, b) Çapraz İletişim,             c) Dikey İletişim                     ç) Yatay İletişim

S.11- Aşağı şıklardan hangisi Örgütsel İletişim araçlarından değildir?

 1. a) Yazılı, b) Sözlü,                                  c) Duygusal,                            ç) Görsel-teknolojik,

S.12- Hem işletmelerde çalışanlara, hem de işletmenin ilişkide bulunduğu kuruluşlara dağıtılan yayın organı hangisi?

 1. a) Broşürler, b) Raporlar,                            c) Mektuplar,                          ç) İşletme Gazeteleri

S.13- İnsanların belirli konular hakkındaki düşüncelerini öğrenmek amacıyla oluşturulan, özel tip formlar hangileridir?

 1. a) Broşürler, b) İlan (Duyuru) Tahtaları, c) Afişler,                               ç) Anketler

S.14- Aşağı şıklardan hangisi Duyurumun yaygın olarak kullanılan üç türünden biri değildir?

 1. a) İlan, b) Basın Bildirileri,                 c) Basın Bültenleri,                 ç) Basın Toplantıları

S.15- İletişimde kullanılan araçlar arasında yüz yüze konuşma, telefonla görüşme, toplantı, sözlü rapor verme, konferans, seminer ve forum hangi araçlardandır?

 1. a) Sözlü Araçlar, b) Sözsüz Araçlar,                  c) Yazılı Araçlar,                   ç) Görsel Araçlar

S.16- Konferans nasıl bir araçtır?

 1. a) Sözlü Araç, b) Sözsüz Araç,                     c) Yazılı Araç,                         ç) Görsel Araç

S.17- Aşağı şıklardan hangisi Konuşma dışında, bedensel (fiziki) ipuçları ile ortaya çıkan iletişimdir?

 1. a) Sözlü Araç, b) Sözsüz Araç,                     c) Yazılı Araç,                         ç) Görsel Araç

S.18- Kurum İçi Anons ve Radyo Sistemi nasıl bir araçtır?

 1. a) Yazılı, b) Sözlü,                                 c) Duygusal,                           ç) Görsel-teknolojik,

S.19- Faks nasıl bir araçtır?

 1. a) Yazılı, b) Sözlü,                                 c) Duygusal,                           ç) Görsel-teknolojik,

S.20- Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim araçlarından sayılmaz?

 1. a) Toplantı, b) Görüşme, c) El Kitabı,                            d) Konferans

 

SINAV SÜRESİ 20 DAKİKADIR… BAŞARILAR…

 

 Ali HALİSÇELİK

                                                                                                              Ders Öğretmeni

CEYHAN TİCARET MESLEK LİSESİ

2011–2012 ÖĞRETİM YILI KİŞİLERARASI İLETİŞİM DERSİ

İKİNCİ DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMA SORULARI

A grubu                                                                                                                                15.05.2012

ÖĞRENCİNİN                                ADI-SOYADI SINIF: 11/D

 

ALDIĞI PUANLAR TOPLAM PUAN
NO.  DOĞRU CEVAP SAYISI: ……X 5=

SORULAR

S.1- “Özünde bir grup insanın belli amaçlar doğrultusunda tasarlanmış işbirliğine dayanan birlikteliği ile oluşan toplumsal bir sisteme” ne denir?

 1. a) Grup, b) Aile,                                   c) Örgüt,                                 ç) Sülale

S.2- Temel amacı topluma hizmet olan örgüt hangisidir?

 1. a) Kar amaçsız örgüt, b) Kar amaçlı örgüt, c) İllegal örgüt,                                   ç) Şirket

S.3- Aşağıdaki şıklardan hangisi örgütün temel özelliklerinden değildir?

 1. a) Amacı vardır, b) Amacı yoktur, c) Biçimseldir,                        ç) Biçimsel değil.

S.4- Tipik olarak, organizasyonun biçimsel yapısı, neyle gösterilir?

 1. a) Plan, b) Organigram, c) Program,                              ç) Kroki

S.5- Mevkileri birbirine bağlayan dikey ve yatay hatlar hangi iletişim kanallarını gösterir?

 1. a) Kısa, b) Uzun,   c) Biçimsel,                              ç) Biçimsel olmayan

S.6- Aşağıdaki şıklardan hangisi İletişimin örgütlerdeki belli başlı işlevlerinden değil?

 1. a) Bilgi verme, b) Emretme,                            c) Öğretme,                             ç) Öğrenme

S.7- Aşağıdaki şıklardan hangisi Örgüt içi iletişimde; biçimsel ve biçimsel olmayan örgüt yapısına bağlı ayrım değil?

 1. a) Yukarıdan aşağıya, b) Aşağıdan yukarıya, c) Yatay, ç) Kısa iletişim

S.8- Aşağı şıklardan hangisi biçimsel özelliklere göre organizasyonlarda iletişimin, dört yönünden biri değildir?

 1. a) Eşit olarak, b) Dikey olarak, c) Yatay olarak,                       ç) Çapraz olarak,

S.9- Aşağıdaki şıklardan hangisi Biçimsel olmayan iletişim şebekeleri (kanalları)nin,  adlarından değildir?

 1. a) Fakir gazetesi, b) Asma, c) Sarmaşık,                            ç) Fısıltı gazetesi

S.10- Yukarıdan Aşağıya ve Aşağıdan Yukarıya olmak üzere iki yönlü işleyen mesaj hangisidir?

 1. a) Doğru İletişim, b) Çapraz İletişim, c) Dikey İletişim                     ç) Yatay İletişim

S.11- Aşağı şıklardan hangisi Örgütsel İletişim araçlarından değildir?

 1. a) Yazılı, b) Sözlü,                                 c) Duygusal,                           ç) Görsel-teknolojik,

S.12- Hem işletmelerde çalışanlara, hem de işletmenin ilişkide bulunduğu kuruluşlara dağıtılan yayın organı hangisi?

 1. a) Broşürler, b) Raporlar, c) Mektuplar,                          ç) İşletme Gazeteleri

S.13- İnsanların belirli konular hakkındaki düşüncelerini öğrenmek amacıyla oluşturulan, özel tip formlar hangileridir?

 1. a) Broşürler, b) İlan (Duyuru) Tahtaları, c) Afişler,                               ç) Anketler

S.14- Aşağı şıklardan hangisi Duyurumun yaygın olarak kullanılan üç türünden biri değildir?

 1. a) İlan, b) Basın Bildirileri, c) Basın Bültenleri,                 ç) Basın Toplantıları

S.15- İletişimde kullanılan araçlar arasında yüz yüze konuşma, telefonla görüşme, toplantı, sözlü rapor verme, konferans, seminer ve forum hangi araçlardandır?

 1. a) Sözlü Araçlar, b) Sözsüz Araçlar,                  c) Yazılı Araçlar,                   ç) Görsel Araçlar

S.16- Konferans nasıl bir araçtır?

 1. a) Sözlü Araç,       b) Sözsüz Araç,                     c) Yazılı Araç,                         ç) Görsel Araç

S.17- Aşağı şıklardan hangisi Konuşma dışında, bedensel (fiziki) ipuçları ile ortaya çıkan iletişimdir?

 1. a) Sözlü Araç, b) Sözsüz Araç,                     c) Yazılı Araç,                         ç) Görsel Araç

S.18- Kurum İçi Anons ve Radyo Sistemi nasıl bir araçtır?

 1. a) Yazılı, b) Sözlü,                                 c) Duygusal,                           ç) Görsel-teknolojik,

S.19- Faks nasıl bir araçtır?

 1. a) Yazılı, b) Sözlü,                                 c) Duygusal,                           ç) Görsel-teknolojik,

S.20- Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim araçlarından sayılmaz?

 1. a) Toplantı, b) Görüşme, c) El Kitabı,                            d) Konferans

 

SINAV SÜRESİ 20 DAKİKADIR… BAŞARILAR…

                                                                                                                                  Ali HALİSÇELİK

                                                                                                              Ders Öğretmeni

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir