24 Adımda Mali Müşavir Olabilme Süreci (Özet)

Muhasebe2

1- Mali müşavirlik staj başlatma sınavına kimler girebilir ?
Maliye, işletme, ekonomi, siyasal bilgiler, halk yönetimi, muhasebe, bankacılık ve hukuk, fakültelerinden en az lisans mezunu olan yahut diğer yüksek öğretim kurumlarından lisans mezunu olmakla beraber yukarıda yazılan ilim sahalarından lisans üstü seviyede diploma almış kişiler SMMM staja başlama sınavına girebilirler.

2- Mali müşavirlik staj başvuruları nereye yapılır ?
Staj başvuruları için ikamet edilen ildeki SMMM odalarına müracaat yapılıp, staj dosyası açtırılır.

3- Mali Müşavirlik staj süresi kaç yıldır ?
Staj süresi 3 yıldır.

4- Mali müşavir adayları stajlarını nerede yapabilirler ?
SMMM yahut YMM bürolarında,
SMMM veya YMM şirketlerinde,
SMMM ya da YMM gözetim ve denetimi altında özel şirketlerde yapabilirler.

5- Staja başlama sınavını kazandıktan sonra stajı ne kadar zaman içerisinde başlatma zorunluluğu bulunmaktadır ?
Sınavı kazandıktan sonra en geç 2 sene içinde staj yapılacak yeri bulmalı ve stajını başlatmalı. Aksi durumda staj dosyası iptal olur.

6- Staja başlama sınavı yılda kaç defa ve ne süre yapılıyor?
Staja başlama sınavı yılda 3 defa yapılır. Mart, Temmuz ve Kasım dönemlerinde sınav yapılmaktadır.

7- Staj başvuruları ne zaman yapılıyor ?
Staj başvuruları için Nisan, Ağustos ve Aralık dönemlerinde SMMM odalarına dosya açtırılıp başvuru yapılabilir.

8- Staja başlama sınavına hangi şehirlerde girilir ?
Sınava ülkemiz genelinde üç ilde girilebilir. Bu iller İstanbul, Ankara, ve İzmir`dir.

9- Staja başlama sınavında hangi konulardan kaç soru sorulmaktadır?
Sınav genel kültür, genel beceri ve alan bilgisi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.genel kültür, genel beceri20, alan bilgisinden 100 soru olmak üzere toplamda 120 soru sorulmaktadır.

10- Staja başlama sınavını kazandıktan sonra stajı başlatmak için ne yapmak gerekir?
Sınavı kazandığınız dönemden sonraki mayıs, eylül ve ocak aylarının 10. gününe kadar sigortalı işe girişinin olması gerekir. İşe giriş bildirgesinin bağlı olunan SMMM odasına bildirmesi gerekir.

11- Staj dosyasını açtıktan sonra kaç defa sınava girilebilir ?
Staj için açılan dosya döneminden itibaren üç sene içerisinde sınavın kazanılması gerekir. ters takdirde staj dosyası iptal olur. fakat aday sonrasında tekrar dosya açtırıp sınavlara girebilir.

12- Staja ara verilebilir mi ? Ne kadar ara verilebilir ?
Stajda süreklilik esastır. Bu nedenle stajın kesintisiz devam etmesi gerekir. fakat idare kurulu kararı ile staja 6 ay ara verilebilir.

13- Askerlik, hamilelik bunun gibi özel durumlar stajdan sayılır mı ?
Malesef stajdan sayılmaz. Noksan kalan süreler staj süresine ek edilir.

14- Ücretli izinler staj süresinden sayılır mı ?
Evet ücretli izinler staj sürelerine sayılır.

15- Staj süresince sigorta prim ödemeleri nasıl olmalıdır?
Stajyerlerin primleri 30 gün üzerinden ödenmesi gerekir. birden bire çok yerde sigortalı olanların stajları iptal olur.Staj bittiğinde emekli sandığı ve bağkur’dan kaydınız olmadığına dair vesika alma zorunluluğu bulunur.

16- Stajyerler ticari faaliyetle uğraşabilirler mi ?
meslek kanunu gereği SMMM ve stajyerler kendi adlarına ticari faaliyette bulunamazlar. ancak Anonim kuruluş ve Limited şirketlere ortak olabilirler, imza yetkisi alamazlar.

17- Staj yerine geçen süreler nelerdir ?
Mali Müşavir odalarının verdiği bilgisayar, SMMM hazırlık ve İngilizce kursu eğitimleri azami 6 aya kadar staj süresinden sayılır.
Hususi ve halk kuruluşlarında muhasebenin yönetim sevk ve organizasyonunda, denetiminde birinci derecen imza yetkisi ile çalışanlar bunun ispatlamak kaydı ile çalıştığı süreler stajdan saydırabilirler.
Yüksek lisans yapanlar bir yılı stajdan saydırabilirler.

18- Staj süresi bittikten sonra ne yapılmaktadır ?
Üç yıllık staj süresi bittikten sonra, bağlı bulunan SMMM odasından dosya kapama işlemleri yapılıyor. Daha sonra SMMM yeterlilik sınavlarına girilir.

19- SMMM yeterlilik sınavını geçmek için kaç puan alınmalıdır?
SMMM yeterlilik sınavı 7 dersten oluşur. Her dersin geçme notu 50 puandır. Ancak bütün derslerin ortalamasının 60 puan olması gerekir. İmtihan hakkı her ders için 2 yıldır.

20- SMMM yeterlilik sınavını 2 yılda geçilmediğinde ne olur ?
2 yıl arasında sınavlardan başarılı olamazsanız, 2 yıl beklemek durumunda kalıp yine sınavlara girebilirsiniz. (Eskiden geçmiş olduğunuz notları mahsup edemezsiniz)

21- SMMM yeterlilik sınavını verdikten sonra ne yapılır ?
Yeterlilik sınavının sonuçları bağlı olunan muhasebeciler odasına teslim edilir. Ruhsat harçları yatırılır ve odaya kayıt yaptırılır. Ruhsat çıktıktan sonra SMMM ünvanını kullanabilirsiniz.

22- SMMM Ruhsatını aldıktan sonra ne iş yapabilirim ?
SMMM ruhsatını aldıktan sonra kendi adınıza iş yeri yani muhasebe bürosu, muhasebe şirketi, kontrol bürosu, kontrol şirketi açarak müstakil çalışabilir ve ya özel şirketlerde imza yetkinizi kullanarak bağımlı şekilde çalışabilirsiniz.

23- SMMM görev ve yetkileri nelerdir?
Vergi mükelleflerinin hukuki defterlerini tutabilirler. Mali beyannamelerini, mali tablolarını düzenleyebilir, v.b. işleri yapabilirler.
Mali danışmanlık yapabilirler.
Muhasebe sistemi kurabilir, mevcut sistemleri geliştirebilir, muhasebe organizasyonunu düzenleyebilirler.
Kendi sahalarında bilirkişilik, analiz, inceleme yapabilir, bunlarla ilgili rapor yazabilirler.

24- SMMM ruhsatını ne kadar zamanda alınır, ne kadar masraf yapılır?
SMMM ruhsatını alana kadar 4 yıl üniversite, 3 yıl staj ve sınavlarda geçen süreleri hesaplarsak en erken 7-8 sene arasında bir süre geçmesi gerekir. Bu süreç arasında dosya açma, sınav harçları, konaklama,yol masrafı, ruhsat harçları v.b. giderleri için 8-10 bin TL civarında masrafınız olur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir