MUHASEBE 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ

Muhasebe 2, muhasebe sisteminin en önemli konularını içererek muhasebenin temel anlayışını kavratır.Muhasebe 2 dersi çift taraflı kayıt sistemini, muhasebe hesapları, yevmiye defteri, büyük defteri, mizan ve gelir tablosu gibi muhasebenin en önemli konularını anlatan derstir.

Muhasebe 2 ders notlarında muhasebenin temel kavramlarını, hesap kavramını, hesap işleyişlerini, tek düzen hesap planını, yevmiye defteri, büyük defteri, mizanı, envanter işlemlerini öğrenebilir ve bunlarla ilgili örnekleri bulabilirsiniz. Tek düzen muhasebe sisteminin en önemli konularını bu çalışmamızda  öğrenerek muhasebenin işleyişini ve mantığını kavrayabilirsiniz.

 

 İ Ç İ N D E K İ L E R

Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları

Muhasebenin Bilgi Üretme Özelliği

Muhasebenin Önemi

Muhasebenin Tarihçesi

Muhasebenin temel kavramları

Muhasebe kayıt yöntemleri

Temel Mali Tablolar

Hesap kavramı

Düzenleyici hesaplar

Kısaca Hesaplar

Bilanço hesaplarının işleyiş kuralları

Gelir tablosu hesaplarının işleyiş kuralları

Muhasebe süreci

Tek düzen hesap planı (Varlık, Kaynak, Gelir Tablosu, Maliyet Hesapları, Nazım Hesapların İncelenmesi)

Muhasebe fişleri

Yevmiye defteri

A’dan Z’ye KDV Hesaplama

Büyük defter

Mizan

Envanter işlemleri

Muhasebe dışı envanter

Muhasebe içi envanter

Sürekli envanter yöntemi

Aralıklı envanter yöntemi

Değerleme işlemleri

Ay sonu KDV tahakkuk kaydı

Gelir tablosunun hazırlanış aşamaları

Kesin mizanın hazırlanış aşamaları

Amortismanın tanımı, normal amortisman yöntemi

Amortismanda azalan bakiyeler yöntemi

Bilanço, yevmiye defteri ve büyük defter ilişkisi

Genel kabul görmüş muhasebe standartları

Nazım hesaplar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir